លោក នុត ពុធដារ៉ា បន្តចុះពិនិត្យការរៀបចំបើកការបង្រៀន និងរៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ នៅភូមិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យទាប ក្នុងស្រុកល្វាឯម

0
83

កណ្តាល លោក នុត  ពុធដារ៉ា  អភិបាលរងខេត្តកណ្តាល នៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ២០២១ បានដឹកនាំលោក  លោកស្រីតំណាងមន្ទីរអង្គភាព គណៈអភិបាលស្រុក កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ចុះពិនិត្យការរៀបចំបើកការបង្រៀន និងរៀន តាមបណ្តុំគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ នៅភូមិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យទាប  នៅទូទាំងស្រុកល្វាឯម និងបានបន្តចុះពិនិត្យការរៀបចំមណ្ឌលចត្តាឡីស័កព្រមទាំងសំណេះសំណាល ជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងកងកម្លាំងការពារផងដែរ

មតិ