ខណះនេះមានអគ្គីភ័យកំពុងឆាបឆេះបង្គោលភ្លេីងឆ្លងទៅហាងមួយកន្លែង

0
1014

ខណះនេះមានអគ្គីភ័យកំពុងឆាបឆេះបង្គោលភ្លេីងឆ្លងទៅហាងមួយកន្លែងជាប់ស្តុបរតនាស្រីម៉ៅនៅសង្កាត់បឹងកក់ទី១​ ខណ្ឌទួលគោក​ សង្ស័យជាប់មនុស្សខាងក្នុង។
សមត្ថកិច្ចកំពុងចេញរថយន្តពន្លត់អគ្គភ័យអន្តរាគមន៍។ ព័ត៌មានលំអិតផ្យាយជូនពេលក្រោយ៕

មតិ