បើមានពេលអាចទៅកំសាន្តបាន!ទាំងមនុស្សនឹងធម្មជាតិសុទ្ធតែស្អាតៗ

0
44557

បរទេស៖ វប្បធម៍ម្ហូបអាហារនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនភាគតិច ខេត្តវ៉ាន់ចាន់តាយ, Yen Bai ជាប់ព្រុំដែនប្រទេសថៃ​ នៅ​តែ​ប្រកាន់ភ្ជាប់​និង​ប្រពៃណី​ទំនៀមទម្លាប់​របស់ខ្លួនជាជន​ជាតិ​ដើម​ ខណៈ​ដែល​ប្រជាជន​ក្នុង​ស្រុកនេះមានតែ (ជាង 2 ម៉ឺននាក់) ដែលរស់នៅ​ 4 ជំនាន់មកហើយ។ ពួក​គេ​រស់នៅ​មិនមាន​ការខ្មាសអៀននោះទេ សូម​ទស្សនា​រូប​ភាព​ខាងក្រោម​:(ប្រភពnewlnews.com)

មតិ